Đang xử lý.....
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15; căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-TTDL ngày 01/11/2022 của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL), Lãnh đạo Cục phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, Hội nghị đã diễn ra trong buổi sáng ngày 22/02/2024 tại Hà Nội.

 

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 502
    • Thành viên Thành viên 25
    • Tổng lượt truy cập Tổng 527
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 2178333