Đang xử lý.....
  • Video giới thiệu Cổng thông tin Cục thu thập Dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê
  • Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2
  • Quy trình thu thập thông tin lập danh sách nền đơn vị sự nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2021
  • Phóng sự TĐT kinh tế - thời sự VTV 01-03
  • TĐT kinh tế : Phỏng vấn Tổng cục Thống kê - VTV vấn đề hôm nay 01-03