Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 9
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1186/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2024
1106/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số 09/05/2024
239/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản điều hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 26/02/2024
2172/ QĐ- BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 14/12/2022
1709/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin , an ninh mạng máy tính của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 24/12/2021
1394/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/10/2021
1776/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý khác Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 07/12/2020
1274/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin tổng thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 17/08/2020
1180/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản pháp lý Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính Bộ Kế hoạch và Đầu tư 24/08/2015