Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 12
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
82/ QCPH- TCTK- UBDT Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê 07/05/2024
02/QCPH-BNN&PTNT-TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý khác Quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNN với TCTK về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 04/04/2024
4624/ QCPH- BTP- BYT- TCTK Bộ và Cơ quan ngang Bộ Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp Chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch 29/09/2023
01- QCPH- BNV- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 20/12/2022
000 Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và trường ĐH Kinh tế Quốc dân 18/11/2022
213- QCPH-BKTTW-TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê 28/10/2021
1290/ QCPH- BTTTT- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê 29/07/2020
946/ QCPH- BYT- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp công tác Thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 28/08/2017
165B/ TTHT- TCTK- ĐHKT Tổng cục Thống kê Thỏa thuận hợp tác Văn bản pháp lý Thỏa thuận hợp tác - ĐH Đà Nẵng 13/07/2017
162/ Ctr- BGDĐT- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ Thông tin thống kê giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê 07/07/2017
10068/ QCPH- BNNPTNT- TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê 28/11/2016
2176A/QCPH-TCT-TCTK Tổng cục Thống kê Quy chế Văn bản pháp lý Quy định về việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê 10/11/2015