Đang xử lý.....

Khai mạc Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (Cụm thi phía Nam)

Nằm trong khuôn khổ Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023, ngày 21/3/2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Trường đại học Cần Thơ và Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (Cụm thi phía Nam). Phó Tổng cục trưởng TCTK, Chủ tịch Hội đồng thi Lê Trung Hiếu dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng, ngạch công chức dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 và Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê; Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-TCTK ngày 02/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (viết gọn là Hội đồng) thông báo như sau:

Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Nhằm giúp các lãnh đạo, chuyên viên và giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê cấp tỉnh nắm vững nghiệp vụ để tổ chức triển khai hiệu quả Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và Điều tra doanh nghiệp năm 2023; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cấp tỉnh cho các Chi Cục Thống kê cấp huyện, GSV cấp huyện và điều tra viên tại địa phương, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trong 02 ngày 09 và 10/3/2023 tại Hà Nội. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao Đoàn chuyên gia ILO về khảo sát chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam

Chiều ngày 6/3/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tiếp xã giao Đoàn chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về khảo sát chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chủ trì buổi đón tiếp.

Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê năm 2022

Sáng ngày 16/02/2023, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê (Cục TTDL) tổ chức Hội nghị công chức năm 2022.

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Sáng ngày 17/01/2023, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê (Cục TTDL) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra năm 2023

Nhằm giúp lãnh đạo đơn vị, các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê (CTK) nắm vững để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra năm 2023, sáng ngày 7/1/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra Năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân dư năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia

Chiều ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê, bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê

Chiều ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra sự nghiệp Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Bộ Nội vụ và TCTK.

Lớp bồi dưỡng về kiểm tra, xử lý dữ liệu các cuộc điều tra

Trong các ngày 15-17/12/2022, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT Thống kê (Cục TTDL) tổ chức Lớp bồi dưỡng về kiểm tra, xử lý dữ liệu các cuộc điều tra. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục TTDL dự và phát biểu khai mạc.