Đang xử lý.....
Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng, ngạch công chức dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 và Thông báo số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê; Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-TCTK ngày 02/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (viết gọn là Hội đồng) thông báo như sau:

 

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 443
    • Thành viên Thành viên 17
    • Tổng lượt truy cập Tổng 460
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 954377