Đang xử lý.....

Họp Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 

Sáng ngày 01/11/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức họp về Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục.

Họp Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Trung Tiến đồng chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) cho biết, theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ được thực hiện vào tháng 7/2025. Đây là cuộc điều tra lớn của ngành Thống kê được tổ chức theo chu kỳ 10 năm một lần. Hiện các cuộc điều tra thống kê của Ngành đều ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, do đó các công việc cần được thực hiện sớm. Trên cơ sở nội dung đã làm việc với Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Cục TTDL đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện TĐT Nông thôn, nông nghiệp năm 2025.  

Họp Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
phát biểu tại cuộc họp

 

Trình bày Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025, đại diện Cục TTDL cho biết, Kế hoạch gồm 21 công việc, trong đó các công việc chính gồm: Thành lập Tổ chuẩn bị tổng điều tra (TĐT), thực hiện xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, thu thập thông tin đến kiểm tra dữ liệu sau khi hoàn thành TĐT; Tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp thí điểm vào tháng 4/2024 tại 5 tỉnh Phú Thọ Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang, Lâm Đồng (theo quyết định đã được Tổng cục trưởng TCTK ký ban hành vào tháng 7/2023); Hoàn thiện Phiếu điều tra thí điểm; Xác định nhu cầu thông tin cần thu thập trong cuộc TĐT; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện TĐT...

Theo mô hình tổ chức mới của Tổng cục Thống kê, cuộc TĐT lần này có sự phối hợp giữa nhiều đơn vị nên việc hoàn thiện Kế hoạch là rất quan trọng, yêu cầu độ chính xác cao để các đơn vị có sự phối hợp một cách nhịp nhàng, đảm bảo các công việc không bị trễ hạn. Vì vậy, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung rà soát, cho ý kiến đối với Kế hoạch tổng thể thực hiện TĐT Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 về nhiều nội dung: Đề xuất thành viên Ban chỉ đạo TĐT, Tổ thường trực Trung ương, thành lập Tổ chuẩn bị TĐT, danh sách các thành viên của Tổ chuẩn bị; Xác định nhu cầu thông tin điều tra; Thời gian thực hiện điều tra thí điểm; Xây dựng dự thảo Phương án điều tra, kèm các phiếu, biểu đầu ra...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương đề nghị, TĐT Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cần mang tính kế thừa các cuộc điều tra đã được tổ chức trước đó và có những điểm mới. Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị xác định rõ mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, từ đó xác định đúng nhu cầu thông tin; đẩy nhanh công tác xử lý dữ liệu, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tăng cường thu thập dữ liệu hành chính thông qua cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành.

Họp Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản xác định rõ nhu cầu thông tin, bám sát nội dung trong quyết định của Chính phủ về chương trình điều tra thống kê và xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế trong tháng 12/2023. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu: Công bố các ấn phẩm về kết quả chính thức sau 1 năm kể từ thời điểm điều tra; rút ngắn thời gian xây dựng, xin ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thực hiện TĐT; đẩy sớm thời gian thực hiện điều tra thí điểm trong năm 2024; thống nhất thành lập 02 Tổ chuẩn bị TĐT. Cục Thu thập dữ liệu và Vụ Thống kê Nông, lâm, nghiệp và thủy sản tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các công việc tiếp theo để thực hiện tốt Điều tra thí điểm năm 2024 và TĐT Nông thôn, nông nghiệp năm 2025./.

Nguồn: consosukien.vn