Đang xử lý.....

Hội thảo về Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê 

Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và Quy trình tiếp nhận yêu cầu và cung cấp dịch vụ, thông tin thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Đỗ Thị Ngọc và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ liên quan của cơ quan TCTK.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nỗ lực của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) trong xây dựng dự thảo Quy chế. Quy chế ra đời giúp TCTK có hành lang pháp lý từ đó quản lý tốt và khai thác được tối đa giá trị của dữ liệu theo đúng quy định. Đề nghị Cục TTDL làm rõ quan điểm hoặc cách thức quy chế là hướng dẫn để triển khai thực hiện và trình bày rõ phạm vi, đối tượng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục TTDL Vũ Thị Thu Thủy trình bày Giới thiệu nội dung Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê của TCTK; Phó Cục trưởng Cục TTDL Nguyễn Tuấn Anh trình bày Giới thiệu nội dung Quy trình tiếp nhận yêu cầu và cung cấp dịch vụ, thông tin thống kê; giải trình tiếp thu ý kiến của các đơn vị về Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê của TCTK.

Dự thảo Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê của TCTK gồm 4 Chương, 16 Điều. Cụ thể, Chương I: Quy định chung; Chương II: Quản lý dữ liệu; Chương III: Kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê; Chương IV: Tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, để tạo thuận tiện cho người dùng tin thống kê trong việc tiếp cận tư vấn, sử dụng dịch vụ thông tin thống kê Nhà nước, TCTK cũng xây dựng Quy trình tiếp nhận yêu cầu và cung cấp dịch vụ, thông tin thống kê. Theo đó, đối tượng và phạm vi Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và thực hiện hoạt động thống kê; sử dụng thông tin thống kê.

Quy trình thực hiện tiếp nhận và cung cấp dịch vụ, thông tin thống kê được thực hiện theo 8 bước gồm: Tiếp nhận nhu cầu; Phân tích nhu cầu và phân công xử lý; Thông báo với người dùng tin về việc tiếp nhận nhu cầu; Xử lý/thực hiện chuẩn bị thông tin, dữ liệu; Trả lời người dùng tin; Thống nhất về hợp tác, phối hợp thực hiện; Thực hiện các nội dung hợp đồng; Nghiệm thu và bàn giao kết quả, kết thúc hợp đồng.

Đơn vị tiếp nhận và cung cấp dịch vụ, thông tin thống kê là Trung tâm tư vấn và dịch vụ thống kê, Cục TTDL.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận góp ý vào các nội dung được trình bày tại hội thảo. Các đại biểu cho rằng đây là quy chế khó có phạm vi rộng. Trong xây dựng quy chế đơn vị xây dựng cần chú ý tới vấn đề pháp lý trong ban hành quy chế và làm rõ hơn một số nội dung trong quy chế. Bên cạnh đó, khi xây dựng quy chế cần phải chú ý tới cơ chế kiểm soát số liệu…

Kết thúc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Cục TTDL tiếp tục làm rõ phạm vi. Cụ thể, xác định rõ hai phạm vi bên trong và bên ngoài, trong đó trọng tâm làm phạm vi bên trong trước nhưng bên ngoài vẫn phải có tiếp cận và đề cập. Hai là cách tiếp cận một chiều hay hai chiều. Trong cách thức quản lý cần phải được phân tổ, phân loại để có ứng xử khác nhau với từng loại dữ liệu. Phân công các đơn vị từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đến việc tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung.

Nguồn: consosukien.vn