Đang xử lý.....

Điều tra doanh nghiệp năm 2024: Những điểm mới và một số lưu ý 

Điều tra Doanh nghiệp năm 2024 là cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm, nhằm thu thập thông tin toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước. Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 638/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Điểm mới trong Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ (áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh), kết hợp với điều tra chọn mẫu (áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu).

Điều tra sẽ sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê).

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ 3 ngành (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này): Ngành O - hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Đơn vị điều tra gồm: 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành (bao gồm 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng); các doanh nghiệp, hợp tác xã; và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 01/4/2024. Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra. Thời kỳ thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2023. Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ như: Kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin sau: Thông tin nhận dạng: Thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

Dữ liệu thu thập của cuộc điều tra này sẽ là nền tảng vững chắc cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các tổ chức trong việc: (1) Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội: Phân tích nhịp đập của nền kinh tế, từ đó đưa ra chiến lược đúng đắn, phù hợp, thúc đẩy sự phát triển chung. (2) Lập kế hoạch phát triển: Vạch ra con đường chiến lược cho các ngành, lĩnh vực, đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế. (3) Biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp" và "Sách trắng hợp tác xã": Cung cấp kho tàng tri thức quý giá cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững. (4) Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp: Góp phần hoàn thiện hệ thống thống kê quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. (5) Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác: Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các cá nhân quan tâm.

Năm 2024, Điều tra Doanh nghiệp có một số điểm mới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác của dữ liệu thu thập. Cụ thể:

Cải tiến nội dung và giải thích chi tiết bảng hỏi: Giúp các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cung cấp thông tin chính xác.

Bổ sung thông tin lao động là người nước ngoài: Phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia: Góp phần hoàn thiện hệ thống thống kê quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Chuyển sang điều tra thêm 2 phiếu chuyên ngành: Nâng cao độ sâu và chi tiết của dữ liệu thu thập, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Một số lưu ý trong Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 là cuộc điều tra quy mô lớn, thời gian thực hiện không dài với nhiều nội dung chuyên sâu nhằm giúp tổng hợp bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước. Do vậy, sự tham gia và đồng hành của các doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc điều tra, cụ thể như sau:

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời: Mỗi thông tin quý giá của bạn góp phần vẽ nên bức tranh toàn diện và chân thực về nền kinh tế Việt Nam.

Hợp tác chặt chẽ với các điều tra viên: Cung cấp hỗ trợ cần thiết để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khác tham gia: Góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp.

Để chất lượng số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tốt nhất, việc xác định đúng ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như xác dịnh đúng loại hình kinh tế là hết sức quan trọng. Quá trình này có liên quan mật thiết đến toàn bộ dữ liệu sau này của cuộc điều tra.

Việc xác định đúng tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình điều tra cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình điều tra. Một doanh nghiệp được xác định đúng tình trạng hoạt động sẽ tránh được việc gây nhiễu dữ liệu trong quá trình tổng hợp thông tin.

Cuối cùng, số liệu của các doanh nghiệp cần được thu thập đầy đủ, chính xác tránh những sai sót ví dụ như sai sót về đơn vị tính.

Trong khâu thu thập thông tin, doanh nghiệp sẽ trực tiếp đăng nhập vào hệ thống qua trang web thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn để kê khai thông tin theo tài khoản là mã số thuế của doanh nghiệp cùng mật khẩu sẽ được điều tra viên ngành Thống kê cung cấp để thực hiện việc kê khai thông tin của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể liên hệ với điều tra viên phụ trách để nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình kê khai thông tin trên phiếu điều tra để giảm thiểu những sai sót, tạo thuận lợi cho công tác điền phiếu điều tra.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 là một cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành thống kê, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. Điều tra được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các thông tin thu thập của cuộc điều tra này bao trùm toàn bộ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của các tập đoàn; tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 có thành công hay không phụ thuộc chính vào sự tham gia, đồng hành và ủng hộ của các doanh nghiệp cung cấp thông tin và các điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra.

Các thông tin của doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối theo Luật Thống kê. Cơ quan Thống kê chỉ sử dụng cho việc tổng hợp dữ liệu và thực hiện các báo cáo phục vụ quản lý điều hành.

Việc chấp hành cung cấp thông tin cho cơ quan Thống kê của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Nguồn: consosukien.vn