Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Quy chế 02/QCPH-BNN&PTNT-TCTK Tổng cục Thống kê: Quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNN với TCTK về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

02/QCPH-BNN&PTNT-TCTK
04/04/2024
Tổng Cục Trưởng Nguyễn Thị Hương
Quy chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNN với TCTK về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê
Tổng cục Thống kê
Quy chế