Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Quy chế 2176A/QCPH-TCT-TCTK Tổng cục Thống kê: Quy định về việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

2176A/QCPH-TCT-TCTK
10/11/2015
Nguyễn Bích Lâm
Quy định về việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
Tổng cục Thống kê
Quy chế