Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Quy chế 213- QCPH-BKTTW-TCTK Tổng cục Thống kê: Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê

213- QCPH-BKTTW-TCTK
28/10/2021
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung Ương Đỗ Ngọc An
Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê
Tổng cục Thống kê
Quy chế

 

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, chủ nhiệm thứ trưởng, phó chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà 07/05/2024 Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê
Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, TCT TCTK Nguyễn Thị Hương 29/09/2023 Quy chế phối hợp Chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch
Phó TCT TCTK Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nguyễn Mạnh Toàn 13/07/2017 Thỏa thuận hợp tác - ĐH Đà Nẵng
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng trường ĐHKTQD Phạm Hồng Chương 18/11/2022 Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm, Thứ trưởng BYT Phạm Lê Tuấn 28/08/2017 Quy chế phối hợp công tác Thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng 07/07/2017 Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ Thông tin thống kê giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Thứ trưởng BTTTT Phạm Anh Tuấn 29/07/2020 Quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm, Thứ trưởng Bộ NNVPTNT Lê Quốc Doanh 28/11/2016 Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Thứ trưởng BNV Nguyễn Trọng Thừa 20/12/2022 Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê
Nguyễn Bích Lâm 10/11/2015 Quy định về việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê