Đang xử lý.....
Năm thực hiện
Cao Bằng: Hơn 200 điều tra viên đã ra quân 2 đợt Tổng điều ra kinh tế năm 2021 Cao Bằng: Hơn 200 điều tra viên đã ra quân 2 đợt Tổng điều ra kinh tế năm 2021
Đến ngày 30/5/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch Tổng điều ra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1, kết quả đã thu thập thông tin tại 1.627/1.627 đơn vị doanh nghiệp.
Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 Tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Ngay từ sáng ngày 01/7/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.
Vĩnh Phúc: Giám sát công tác triển khai Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Giám sát công tác triển khai Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh
Ngày 11/7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên BCĐ Tổng điều tra Trung ương, Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra Trung ương làm trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác triển khai Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 tại Vĩnh Phúc.
Lạng Sơn: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2: Tích cực triển khai ngay từ đầu Lạng Sơn: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2: Tích cực triển khai ngay từ đầu
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1/7 đến ngày 30/7, nhằm thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.